FAQ - ENGLISH

FAQ - NL

Q: When will Fatality Festival take place?

The Dutch government announced the extension of its measures concerning the outbreak of Corona virus. All events in The Netherlands are prohibited until the 31st of August. Unfortunately, this means that Fatality Festival cannot take place on its original date of the 1st of August 2020 and the event has been postponed until the 31st of July 2021.

 

Q: What will happen to my ticket?

If you already bought a ticket for Fatality Festival, this ticket will stay valid for the new date; the 31st of July 2021. This means you will be able to experience Fatality Festival the way you imagined it. 

 

Q: Will I receive a refund? 

If you already bought a ticket for Fatality Festival, this ticket will stay valid for the new date; the 31st of July 2021. By keeping your ticket, you will tremendously help the Fatality Festival organization. With the support from our fans we can continue to develop future events.

 

 If you cannot make it on the new date of Fatality Festival (the 31st of July 2021), you can send your request to info@fatality-event.com until the 22nd of May 2020.  Please keep in mind that monetary refunds will be issued one month after Fatality Festival 2021 at the latest, in accordance with the new regulation. 

 

Q: When can I decide what I want to do with my ticket? 

Already purchased tickets will remain valid for the new date of Fatality Festival on the 31st of July 2021. If you bought a ticket, and want to instead ask for a refund, you can send your request to info@fatality-event.com before the 22nd of May 2020. If we do not receive a request, your ticket will automatically become valid for the upcoming edition of Fatality Festival. 

 

Q: Do I need to do anything to attend the event on the new date?

No, all tickets will remain valid for the new date of Fatality Festival (the 31st of July, 2021). There is no further action required from you. 

 

 Q: One of my group members is no longer able to attend, what will happen to my booking?

It is only possible to process the preferred option for the entire order. This unfortunately means it is not possible to select different options within one order. 

 

Q: I would like to obtain a monetary refund, when will I receive this?

At the latest, the refund will be issued a month after the new date of Fatality Festival which will be held on the 31st of July 2021. This is in accordance with the new official regulation agreed to by the various trade organizations in the cultural sector, the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, the Dutch Ministry of Economic Affairs and the Dutch Authority for Consumers & Markets. For more information about this regulation, please see: saveyourticket.nl.

 

Q: I bought a ticket via ticket reseller X, will my ticket also remain valid for the new date?

We are not able to give you any information regarding unofficial ticket resellers such as TicketSwap, Marktplaats, Ticket4U etc, as we have no official partnership with them. You could try to get in contact with the reseller and/or with the person that has sold you (a) ticket(s).

 

Q: I booked a hotel and/or flight myself, can I get a refund for this?

Unfortunately, it is beyond our control to assist you in obtaining alternative solutions / refunds for products purchased by companies other than our official ticketing company, Eventbrite. We advise you to contact the company you booked your hotel and/or flight with; we have learned from experience that they can probably help you out in this situation. 

 

Q: Will the lineup be the same next year?

We are in contact with all artists and are doing our utmost to confirm the same line up. This of course depends on a number of factors, including their existing schedules. We will inform you as soon as possible.


Q: I have a different question and/or remark...
Do not hesitate to contact us via info@fatality-event.com and facebook. We will gladly help you with all questions and desired information. In the meantime, take care of yourself; we will get through this.

Q: Wanneer vindt Fatality Festival plaats?

De Nederlandse overheid heeft de maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) verlengd. Alle evenementen in Nederland zijn tot 31 augustus 2020 verboden. Helaas betekent dit dat Fatality Festival niet plaats kan vinden op de originele datum

(1 Augustus 2020), maar verplaatst wordt naar 31 Juli 2021. 

 

Q: Wat gebeurt er met mijn ticket? 

Alle tickets van Fatality Festival blijven geldig voor de nieuwe datum; 31 Juli 2021. Dit betekent dat je Fatality Festival nog steeds kunt ervaren zoals je had verwacht. 

 

Q: Kan ik mijn geld terugkrijgen? 

Alle tickets van Fatality Festival blijven geldig voor de nieuwe datum; 31 Juli 2021. Door jouw ticket te behouden help je de organisatie van Fatality Festival enorm. Met de steun van onze fans kunnen wij ook in de toekomst onze events blijven realiseren. Als je er niet bij kunt zijn op de nieuwe datum van Fatality Festival (31 Juli 2021), kun je jouw verzoek mailen naar info@fatality-event.com. Dit kan tot uiterlijk 22 mei 2020. Houd hierbij rekening dat de terugbetalingen uiterlijk 1 maand na Fatality Festival 2021 worden verwerkt, in overeenstemming met de nieuwe regulering. 

 

Q; Wanneer moet ik uiterlijk een keuze maken m.b.t. welke optie het beste voor mij werkt?

Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum van Fatality Festival op 31 Juli 2021. Als je een ticket gekocht hebt, en in plaats daarvan een terugbetaling wilt aanvragen, kun je een verzoek naar info@fatality-event.com sturen voor 22 Mei 2020. Indien wij geen verzoek ontvangen, blijft je ticket automatisch geldig voor de volgende editie van Fatality Festival. 

 

Q: Moet ik nog iets doen om toegang te krijgen op de nieuwe datum? 

Nee, alle ticket(s) blijven geldig voor de nieuwe datum; 31 Juli 2021. Je hoeft hier verder niets voor te doen. 

 

Q: Één persoon uit mijn groep kan niet op de nieuwe datum van Fatality Festival, wat gebeurt er dan met mijn boeking?

Het is alleen mogelijk om de gewenste optie voor de gehele order te verwerken. Dit betekent helaas dat het niet mogelijk is om de bestelling binnen je groep op te splitsen.

 

Q: Ik wil graag mijn geld teruggestort krijgen, wanneer ontvang ik dit?

In lijn met de regeling opgesteld door de brancheorganisaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, ontvang je de terugbetaling uiterlijk een maand na de nieuwe datum van Fatality Festival, 31 Juli 2021. 

 

Q: Ik heb een ticket gekocht via een reseller. Blijft mijn ticket ook geldig voor de nieuwe datum?

Wij kunnen helaas geen informatie geven over onofficiële ticket resellers, zoals TicketSwap, Marktplaats, Ticket4U etc, omdat wij geen officiële samenwerking met hen hebben. Je kunt proberen contact op te nemen met de reseller en/of met de persoon die jou (een) ticket(s) heeft verkocht. 

 

Q: Ik heb zelf een hotel en/of vlucht geboekt, kan ik hiervoor een restitutie krijgen?

Helaas valt het buiten onze macht om je te helpen bij het verkrijgen van alternatieve oplossingen/restituties voor producten die zijn gekocht bij andere bedrijven dan onze officiële ticketpartner, Eventbrite. We raden je aan contact op te nemen met het bedrijf waar je een hotel en/of vlucht hebt geboekt. Onze ervaring is dat zij je waarschijnlijk kunnen helpen in deze situatie.

 

Q: Blijft de lineup hetzelfde volgend jaar?

We zijn in contact met alle artiesten en doen ons best om dezelfde line-up te bevestigen voor de nieuwe datum. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder bestaande agenda’s. We zullen jullie hier zo snel mogelijk over informeren. 

 

Q: Ik heb nog een andere vraag en/of opmerking...

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@fatality-event.com en Facebook. Wij helpen je graag met al je vragen en benodigde informatie. Let in de tussentijd goed op jezelf; samen komen we hier doorheen.

© 2020 By Confusion Events | All Rights Reserved.